Majetok

Čo potrebujete k nahláseniu

  • Číslo zmluvy
  • Údaje o škode (adresa, dátum, popis poškodenia)
  • Údaje o poistenej osobe – nahlasovateľovi (meno a priezvisko)
  • Kontaktné údaje osoby, s ktorou budeme ďalej komunikovať (meno, vzťah k poistenému, tel. číslo, e-mail)

Zostávajúci čas na vyplnenie

Zostávajúci čas na vyplnenie

Dokončiť neskôr

Zadajte svoj e-mail a vyplňte formulár neskôr

Pre zistenie čísla poistnej zmluvy zadajte nasledovné overovacie údaje

Meno a priezvisko uveďte bez titulu

Meno a priezvisko uveďte bez titulu

Meno a priezvisko uveďte bez titulu

Na Vašu e-mailovú adresu {{fields.sendLaterEmail.value}} bol odoslaný formulár hlásenia škodovej udalosti.

POZOR! Hlásenie vyplňte najneskôr do {{ sendLaterUntilDateFormated }}. Po tomto termíne bude hlásenie zmazané.

Úspešne odoslané

Na e-mail {{fields.notifierEmail.value}} Vám bola odoslaná rekapitulácia hlásenia škodovej udalosti spolu s informáciami ako postupovať ďalej.

Zoznam škodových udalostí

Číslo škodovej udalosti
{{ fields.insuranceEventNumber }}

Chcem nahlásiť rovnakú škodovú udalosť aj cez poistenie: Zodpovednosť

Ako postupovať ďalej?

Na e-mail {{fields.notifierEmail.value}} sme vám zaslali všetky potrebné informácie.

1. Doloženie dokladov potrebných k likvidácii škodovej udalosti

Pre úspešnú likvidáciu škodovej udalosti je nutné doložiť doklady, ktoré sú špecifické pre jednotlivé druhy škôd. V prípade potreby Vás bude kontaktovať likvidátor s požiadavkou na doloženie dokladov. Tie môžete doručiť on-line cez naše webové rozhranie na tejto adrese: https://rychleskody.uniqa.sk.

2. Likvidácia škodovej udalosti

Likvidátor sa oboznámi s doloženými dokladmi, hlásením škodovej udalosti a vykoná potrebné kroky k uzatvoreniu škodovej udalosti. V niektorých prípadoch sú kontaktované osoby, ktoré sú spojené so škodou.

3. Uzatvorenie škodovej udalosti

Po doložení všetkých potrebných dokladov a ukončení šetrenia likvidátor uzatvorí škodovú udalosť. O uzatvorení škodovej udalosti je informovaná oprávnená osoba (poistený, poistník, poškodený, splnomocnená osoba).

Nahlásiť novú škodovú udalosť

Pokračovať Odoslať
{{error_global}}
Načítavam
Upozornenie
Číslo poistnej zmluvy je dôležitý údaj a jedinečný identifikátor vašej zmluvy. Jeho nevyplnením hrozí:
  • predĺženie času registrácie škodovej udalosti (pri zadaní čísla PZ nevyžadujeme údaje, ktoré ste nám poskytli pri uzatváraní zmluvy, čo výrazne skracuje čas nahlásenia škody),
  • nejednoznačnosť pri registrácii,
  • nutnosť telefonického overenia hlásenia,
  • predĺženie času likvidácie škodovej udalosti.
Nedarí sa vám nájsť číslo poistnej zmluvy? Zadajte náhradné údaje nižšie. Pokúsime sa podľa nich spätne dohľadať vašu zmluvu v našom systéme.
Upozornenie
Pomocou zadaných náhradných údajov z poistnej zmluvy sa podarilo dohľadať zmluvu.
Upozornenie
Kontakty
Zavolajte nám
Všeobecná infolinka
(+421) 2 32 600 100
Pondelok až piatok od 8:00 do 18:00
Napíšte nám
Zavoláme vám
Pomoc v núdzi
(+421) 2 58 252 188
(+421) 2 54 411 029
0850 666 666
alebo pre volanie zo zahraničia
(+421) 2 32 666 666
(+421) 2 54 411 029
0850 850 111
alebo pre volanie zo zahraničia
(+421) 2 54 411 029