Majetok

Čo potrebujete k nahláseniu

  • Číslo zmluvy
  • Údaje o škode (adresa, dátum, popis poškodenia)
  • Údaje o poistenej osobe – nahlasovateľovi (meno a priezvisko)
  • Kontaktné údaje osoby, s ktorou budeme ďalej komunikovať (meno, vzťah k poistenému, tel. číslo, e-mail)

Zostávajúci čas na vyplnenie

Zostávajúci čas na vyplnenie

Dokončiť neskôr

Zadajte svoj e-mail a vyplňte formulár neskôr

Pre zistenie čísla poistnej zmluvy zadajte nasledovné overovacie údaje

Meno a priezvisko uveďte bez titulu

POZOR! Neposkytnutím čísla účtu sa predĺži čas riešenia vašej škodovej udalosti. V následnej komunikácii bude poisťovňa požadovať jeho doloženie v samostatnom dokumente.
POZOR! Neposkytnutím čísla účtu sa predĺži čas riešenia vašej škodovej udalosti. V následnej komunikácii bude poisťovňa požadovať jeho doloženie v samostatnom dokumente.

Meno a priezvisko uveďte bez titulu

Originály dokumentov si starostlivo uschovajte. V prípade, že ste v predvolených možnostiach nenašli názov dokumentu, ktorý chcete nahrať, vyberte, prosím, možnosť „Iné“.

Na Vašu e-mailovú adresu {{fields.sendLaterEmail.value}} bol odoslaný formulár hlásenia škodovej udalosti.

POZOR! Hlásenie vyplňte najneskôr do {{ sendLaterUntilDateFormated }}. Po tomto termíne bude hlásenie zmazané.

Úspešne odoslané

Na e-mail {{fields.notifierEmail.value}} Vám bola odoslaná rekapitulácia hlásenia škodovej udalosti spolu s informáciami ako postupovať ďalej.

Zoznam škodových udalostí

Číslo škodovej udalosti
{{ fields.insuranceEventNumber }}

Chcem nahlásiť rovnakú škodovú udalosť aj cez poistenie: Zodpovednosť

Ako postupovať ďalej?

Na e-mail {{fields.notifierEmail.value}} sme vám zaslali všetky potrebné informácie.

1. Doloženie dokladov potrebných k likvidácii škodovej udalosti

Pre úspešnú likvidáciu škodovej udalosti je nutné doložiť doklady, ktoré sú špecifické pre jednotlivé druhy škôd. V prípade potreby Vás bude kontaktovať likvidátor s požiadavkou na doloženie dokladov. Tie môžete doručiť on-line cez naše webové rozhranie na tejto adrese: https://rychleskody.uniqa.sk.

2. Likvidácia škodovej udalosti

Likvidátor sa oboznámi s doloženými dokladmi, hlásením škodovej udalosti a vykoná potrebné kroky k uzatvoreniu škodovej udalosti. V niektorých prípadoch sú kontaktované osoby, ktoré sú spojené so škodou.

3. Uzatvorenie škodovej udalosti

Po doložení všetkých potrebných dokladov a ukončení šetrenia likvidátor uzatvorí škodovú udalosť. O uzatvorení škodovej udalosti je informovaná oprávnená osoba (poistený, poistník, poškodený, splnomocnená osoba).

Nahlásiť novú škodovú udalosť

Načítavam
Kontakty
Zavolajte nám
Všeobecná infolinka
(+421) 2 32 600 100
Pondelok až piatok od 8:00 do 18:00
Napíšte nám
Zavoláme vám