Online nahlásenie škodovej udalosti

Život, zdravie a úraz

Nahlásiť

Kedy nahlasovať  škodu z poistenia osôb?

vehicles

Postup riešenia škody

Nahlásenie škodovej udalosti bezodkladne

Nahlásenie škodovej udalosti

 • škodovú udalosť nahláste poisťovni v najkratšom možnom čase,
 • online nahlásenie škodovej udalosti je pohodlným a najrýchlejším spôsobom oznámenia škody,
 • v prípade denných dávok pri PN (pracovnej neschopnosti) je potrebné nahlásiť škodovú udalosť do uplynutia karenčnej doby (čakacej doby), uvedenej v poistnej zmluve,
 • pred samotným hlásením si pripravte:  
  • údaje o zmluve ( číslo zmluvy)
  • údaje o škodovej udalosti (čo a kedy sa stalo)
  • údaje o účastníkoch, vrátane kontaktov (telefonických, mailových),
  • zdravotnú dokumentáciu súvisiacu so škodovou udalosťou,
 • pripojením správne vyplnených dokumentov a fotodokumentácie prispejete k urýchleniu likvidácie škodovej udalosti
 • po nahlásení obdržíte číslo škodovej udalosti a na e-mail vám zašleme potvrdenie o registrácií.

Viac informácií

Likvidácia škodovej udalosti

Likvidátor preštuduje všetky doložené podklady ku škodovej udalosti. Ak sú postačujúce na ukončenie škodovej udalosti, likvidátor pristúpi k likvidácií. V prípade potreby budú vyžiadané doplňujúce doklady.

 • po nahlásení obdržíte číslo škodovej udalosti a na e-mailovú adresu vám zašleme potvrdenie o registrácií,
 • zaslané dokumenty budú zaradené na spracovanie, 
 • v prípade nutnosti predloženia ďalších dokladov budú od vás vyžiadané poštou alebo e-mailom,
 • dokumenty potrebné pre vybavenie škodovej udalosti je možné zaradiť online na odkaze: Informácie o stave škody.

Viac informácií

Likvidácia škodovej udalosti 15 dní po doručení dokumentov
Informácie o stave škodovej udalosti

Informácie o stave škodovej udalosti

 • po pridelení čísla škodovej udalosti môžete proces jej vybavovania sledovať online na odkaze: Informácie o stave škody,
 • ak vám v priebehu vybavovania škodovej udalosti bude niečo nejasné, napíšte nám mail na cmd@uniqa.sk, 
 • do mailu vždy uveďte číslo škodovej udalosti, aby vaša otázka mohla byť správne zaradená a spracovaná.

Viac informácií

Ukončenie likvidácie škodovej udalosti

Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení šetrenia škodovej udalosti. O jeho ukončení budú strany písomne informované.

Viac informácií

Ukončenie likvidácie škodovej udalosti
Uzatvorenie škodovej udalosti

Uzatvorenie škodovej udalosti

 

Dokumenty na stiahnutie

Papierové oznámenie škodovej udalosti je k dispozícii len pre druhy poistenia, ktoré nie je možné hlásiť online. 
Pokiaľ sa rozhodnete hlásiť škodu osobne, môžete tak urobiť na ktorejkoľvek z našich pobočiek

Úrazové poistenie

Poistenie spotrebného úveru pre klientov Tatra banky

 

Často kladené otázky

Je dôležité zasielať originály dokumentov?
Nie je potrebné zasielať originály dokumentov, v niektorých prípadoch  je však poistiteľ oprávnený si originály vyžiadať. Dokumenty je možné vkladať online na odkaze: Informácie o stave škody.
Obdržím potvrdenie o doručení mnou zaslaných dokumentov do poisťovne?
Takéto potvrdenie nie je možné zaslať. Doručenú dokumentáciu likvidátor spracuje a v prípade potreby doloženia ďalších dokumentov z vašej strany vás opätovne kontaktujeme.
Čo mám robiť v prípade, keď mi lekár odmietne vyplniť formulár?
V prípade, že sa jedná o drobnejší úraz s kratšou dobou liečenia, stačí doložiť nevyhnutnú dobu liečenia kópiami lekárskych správ z celého priebehu liečenia.
Aké sú možnosti nahlásenia škodovej udalosti?
 • Online nahlásenie škodovej udalosti je pohodlným a najrýchlejším spôsobom oznámenia škody. Do hlásenia môžete okamžite pripojiť požadované dokumenty, čím urýchlite dobu likvidácie škody. Aktuálny stav likvidácie škody môžete sledovať online na odkaze: Informácie o stave škody.
 • Osobne na pobočke
Kontakty
Zavolajte nám
Všeobecná infolinka
(+421) 2 32 600 100
Pondelok až piatok od 8:00 do 18:00
Napíšte nám
Zavoláme vám
Pomoc v núdzi

Kontakty na asistenčné služby

(+421) 2 58 252 188
(+421) 2 54 411 029
0850 666 666
alebo pre volanie zo zahraničia
(+421) 2 32 666 666
(+421) 2 54 411 029
0850 850 111
alebo pre volanie zo zahraničia
(+421) 2 54 411 029