Online nahlásenie škodovej udalosti

Život, zdravie a úraz

Nahlásiť

Kedy nahlasovať  škodu z poistenia osôb?

vehicles

Postup riešenia škody

Nahlásenie škodovej udalosti bezodkladne

Nahlásenie škodovej udalosti

 • škodovú udalosť nahláste poisťovni v najkratšom možnom čase,
 • online nahlásenie škodovej udalosti je pohodlným a najrýchlejším spôsobom oznámenia škody,
 • v prípade denných dávok pri PN (pracovnej neschopnosti) je potrebné nahlásiť škodovú udalosť do uplynutia karenčnej doby (čakacej doby), uvedenej v poistnej zmluve,
 • pred samotným hlásením si pripravte:  
  • údaje o zmluve ( číslo zmluvy)
  • údaje o škodovej udalosti (čo a kedy sa stalo)
  • údaje o účastníkoch, vrátane kontaktov (telefonických, mailových),
  • zdravotnú dokumentáciu súvisiacu so škodovou udalosťou,
 • pripojením správne vyplnených dokumentov a fotodokumentácie prispejete k urýchleniu likvidácie škodovej udalosti
 • po nahlásení obdržíte číslo škodovej udalosti a na e-mail vám zašleme potvrdenie o registrácií.

Viac informácií

Likvidácia škodovej udalosti

Likvidátor preštuduje všetky doložené podklady ku škodovej udalosti. Ak sú postačujúce na ukončenie škodovej udalosti, likvidátor pristúpi k likvidácií. V prípade potreby budú vyžiadané doplňujúce doklady.

 • po nahlásení obdržíte číslo škodovej udalosti a na e-mailovú adresu vám zašleme potvrdenie o registrácií,
 • zaslané dokumenty budú zaradené na spracovanie, 
 • v prípade nutnosti predloženia ďalších dokladov budú od vás vyžiadané poštou alebo e-mailom,
 • dokumenty potrebné pre vybavenie škodovej udalosti je možné zaradiť online na odkaze: Informácie o stave škody.

Viac informácií

Likvidácia škodovej udalosti 15 dní po doručení dokumentov
Informácie o stave škodovej udalosti

Informácie o stave škodovej udalosti

 • po pridelení čísla škodovej udalosti môžete proces jej vybavovania sledovať online na odkaze: Informácie o stave škody,
 • ak vám v priebehu vybavovania škodovej udalosti bude niečo nejasné, napíšte nám mail na cmd@uniqa.sk, 
 • do mailu vždy uveďte číslo škodovej udalosti, aby vaša otázka mohla byť správne zaradená a spracovaná.

Viac informácií

Ukončenie likvidácie škodovej udalosti

Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení šetrenia škodovej udalosti. O jeho ukončení budú strany písomne informované.

Viac informácií

Ukončenie likvidácie škodovej udalosti
Uzatvorenie škodovej udalosti

Uzatvorenie škodovej udalosti

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Úrazové poistenie

Zdravotné poistenie

Životné poistenie

Pre klientov Tatra banky

Poistenie splácania hypotéky

Poistenie spotrebného úveru

Poistenie kapitálového životného poistenia

Poistenie kľúčovej osoby

Často kladené otázky

Je dôležité zasielať originály dokumentov?
Nie je potrebné zasielať originály dokumentov, v niektorých prípadoch  je však poistiteľ oprávnený si originály vyžiadať. Dokumenty je možné vkladať online na odkaze: Informácie o stave škody.
Obdržím potvrdenie o doručení mnou zaslaných dokumentov do poisťovne?
Takéto potvrdenie nie je možné zaslať. Doručenú dokumentáciu likvidátor spracuje a v prípade potreby doloženia ďalších dokumentov z vašej strany vás opätovne kontaktujeme.
Čo mám robiť v prípade, keď mi lekár odmietne vyplniť formulár?
V prípade, že sa jedná o drobnejší úraz s kratšou dobou liečenia, stačí doložiť nevyhnutnú dobu liečenia kópiami lekárskych správ z celého priebehu liečenia.
Aké sú ďalšie možnosti nahlásenia škodovej udalosti?
 • telefonicky: (+421) 232 600 100,
 • e-mailom: cmd@uniqa.sk,
 • poštou: vyplnený a podpísaný formulár spolu s podkladmi ku škodovej udalosti pošlite na adresu UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava,
 • online: online nahlásenie škodovej udalosti je pohodlným a najrýchlejším spôsobom oznámenia škody. Pri online nahlasovaní môžete okamžite pripojiť požadované dokumenty, čím urýchlite dobu trvania likvidácie škody. Aktuálny stav likvidácie škody môžete sledovať online na odkaze: Informácie o stave škody.
Kontakty
Zavolajte nám
Všeobecná infolinka
(+421) 2 32 600 100
Pondelok až piatok od 8:00 do 18:00
Napíšte nám
Zavoláme vám
Pomoc v núdzi
(+421) 2 58 252 188
(+421) 2 54 411 029
0850 666 666
alebo pre volanie zo zahraničia
(+421) 2 32 666 666
(+421) 2 54 411 029
0850 850 111
alebo pre volanie zo zahraničia
(+421) 2 54 411 029